Интерактивна снимка

Интерактивна снимка

Празник на строителя – Дряновски манастир, 11 юли 1971 година

Интерактивна снимка

Строителите заедно със семействата си

 

Сведенията са на Валентина Банкова, Николай Бойчев и Илия Иванов Георгиев