Литература

Литература

1. АРБАЛИЕВ, Г. Строителни и художествени традиции на българската архитектура. София, Техника, 1977. 440 с.

2. БЕРБЕНЛИЕВ, П. Архитектурното наследство по българските земи. С. Септември, 1987

3. БИЧЕВ, Милко. Бароково изкуство във възрожденската архитектура: култова архитектура. Бичев, Милко. Български барок : принос към проблемите на българското изкуство през епохата на Възраждането. – София : Наука и изкуство, 1954, с. 82-98 : с ил., черт

4. БЛАГОЕВ, Г. Антония Димитрова. Градежите на Кольо Фичето. София. Тип-топ прес, 2013. – 80 с. : с ил.

5. БЛАГОЕВ, Г. Антония Димитрова. Кольо Фичето – майсторът на мостове. София. Тип-топ прес, 2013. – 80 с. : с ил.

6. БОЖИЛОВ, Ив., Николай Тулешков, Любен Прашков. Български манастири. С. Христо Ботев, 1997 г.

7. БЪЛГАРСКАТА възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни …. С. 1988

8. ВАСИЛИЕВ, Асен. Никола Фичев (1800-1880). Василиев, Асен. Трем на Българското възраждане. – София : [б. и.], 1936, с. 22 : с ил.

9. ВАСИЛИЕВ, Асен. Никола (Кольо) Фичето. Василиев, Асен. Български възрожденски майстори : живописци, резбари, строители. – София : Наука и изкуство, 1965, с. 673-678 : с ил.

10. ГАНЧЕВА, Теодора Николай Тулешков. Преминал майстор през земята. София : П. & П. Славейкови, 2005. – 138 с. : с ил., портр.

11. ГЕНЧЕВА, Цветана и др. Никола (Кольо) Иванов Фичев (1800-1881) В: Бележити търновци : биографичен и библиографски справочник за дейци, родени, живели и работили във Велико Търново през XII – XX в. / Цветана Генчева, Тодорка Драганова, Йордан Димитров ; състав. Тодорка Драганова. – София : БЗНС, 1985, с. 108-109.

12. [ДВЕСТА] 200 години Колю Фичето : албум, състав.: Стефана Вълчева, Тоня Белчева, М. Маймарева. София : Вион, Акад. изд. „Марин Дринов”, 2000. – 120 с. : с цв. ил., портр., черт.

13. ДУФЕВ, Константин. Карлово – Търново. Вездесъщият инстинкт за красота. В: Достолепие българско : книга за славните майстори строители, резбари и зографи от Възраждането. – Т. 2. – Пловдив : Светлоструй, 1999, с. 9-28.

14. ДУФЕВ, Константин. Чутовният архитектон. Пловдив : Светлоструй, 2000. – 111, ил.

15. ЗЛАТЕВ, Тодор. Кобиличен фронтон. Златев, Тодор. Българска национална архитектура. – Кн. 2. Българската къща през епохата на Възраждането. – София : Наука и изкуство, 1955, с. 194-196 : с ил.

16. КАНИЦ, Феликс. От Русе през Еленския Балкан до Сливен. Каниц, Феликс. Дунавска България и Балканът : историческо-географско-етнографски пътеписни проучвания от 1860 до 1879 г. / Феликс Каниц ; прев. от нем. Петър Г. Горбанов. – 2. прераб. изд. – Т. 3. – София : Борина, 1998, с. 19-42.

17. КАРАНФИЛОВ, Ефрем. Кольо Фичето. Каранфилов, Ефрем. Българи. – Кн.1. – София : Народна младеж, 1968, с. 43-62.

18. КЮМЮРДЖИЕВ, Любомир. Вековните градежи на Колю Фичето / Любомир Кюмюрджиев ; сн. Иво Данчев. National Geographic България, 2011, № 3, с. 76-87 : с цв. ил.

19. ЛЮБЕНОВА, Ива. Никола Фичев. Любенова, Ива. Старите мостове в България. София. Техника, 1984, с. 116-130 : с. 130-139 с ил.

20. МАВРОДИНОВ, Никола и др. Майстор Никола Иванович Фичев (Уста Колю Фичето) 1800-1881 / Никола Мавродинов, Георги Козаров, Емил Момиров. – София : Наука и изкуство, 1953. – 118 с. : с потр., ил., факс.

21. НАЛБАНТОВА, Елена. История на катедралния храм „Рождество Пресветия Богородици, Военно издателство, 2009, с. 27-36

22. ПЪРВОМАЙСТОР Никола Фичев – творец на Възраждането : сборник доклади от Национална научна конференция, посветена на 200-год. от рождението на Първомайстора, Дряново, 27 окт. 2000 г. / науч. ред. Николай Тулешков. – София : Арх & Арт, 2001, с. 300.

23. РАДЕВ, Иван. История на църквата „Св. Константин и Елена“ В. Търново, Фабер, 2004. – 188, [8] с. : с портр., факс., цв. ил.

24. РАДЕВ, Иван, Д. Кенанов, Л. Прашков, Р. Радев. Храмът „Св. Николай“ В. Търново, ПИК, 2003. – с. 36-43: с портр., факс., цв. ил.

25. СТАНЧЕВ, Стефан. Майстор Кольо Фичето. – [3. изд.]. – София : Бълг. писател, 1987. – 211 с. : с портр.

26. СТОЙКОВ, Георги. Майстор Колю Фичето. Стойков, Георги. Майстор Алекси и майстор Колю Фичето : епоха – личност – творчество. – София : Техника, 1976, с. 45-138, с ил., черт.

27. ТЕОФИЛОВ, Теофил. [Хиляда и осемстотин] 1800-1881-1990 Колю Фичето. – В. Търново : Авангард, 1990. – 48 с. : с ил., портр., факс.

28. ТОРНЬОВ, Антон. Черковен строеж. Торньов, Антон. Архитектурни мотиви из България. – София : [б. и.], 1925 (София : Арм. воен.-изд. фонд), с. 15-47 : с ил., черт.

29. ТУЛЕШКОВ, Николай. Обществената архитектура на границата между европейското и местните традиции. Административните конаци. Тулешков, Николай. Архитектурното изкуство на старите българи. – Т. 4. Поствъзраждане. – София : Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“ : Архит. изд. Арх & Арт, 2011, с. 225-235 : с ил.

30. ФИЧЕВ, Константин Иванов, 1932-. Първомайсторът : студия за липсващото от животоописанието на майстор Никола Фичев (уста Колю Фичи) и инсинуациите за неговия произход и родословно дърво. – [Троян : Изд. авт.], 2006. – 111 с. : с ил., табл., портр.

31. ЮБИЛЕЙНА научна конференция по случай 190-годишнината от рождението на Първомайстора Никола Фичев (Колю Фичето), Велико Търново, април 1990 г. : [доклади]. – София : Urbis et Orbis, 1991, с. 23-29 : с ил.