Хронология на строежите на Колю Фичето

Хронология на строежите на Колю Фичето

1836 г.
Черква „Св. Никола” в Търново, махала Варуша
Колю Фичето довършва започнатата от майстор Иван Давдата черква и за умелата работа е признат за майстор.
вер. 1837 г.
Солак джамия, Казанлък
Съборена в началото на XX век.
1839 г.
Иконостас, Преображенски манастир
Иконостас на съборната черква „Св.Преображение Господне” в Преображенски манастир.
1842 - 1844 г.
Черква „Рождество на Пресвета Богородица” Търново, Болярската махала
Разрушена при земетресението през 1913 г.
1841 - 1845 г.
Съборна черква „Възнесение на пророк Илия”, Плаковски манастир
Северната част на жилищното крило изгаря при пожар 1947 г.
1845 - 1846 г.
Черква „Успение Богородично” с. Присово, Търновско
Камбанария 1872 г., майстор Генчо Пейчев от с. Присово.
1846 г.
Предишната е изгоряла при пожар през 1845 г.
1846 -1847 г.
Съборна черква „Св. Троица” - Манастир „Св. Троица”, Търновско
Построена е върху основите на средновековна триконхална черква, а колоните са докарани от Никополис ад Иструм.
1848 -1849 г.
Черква „Св. Димитър”, Лясковец
Разрушена при земетресението през 1913 г.
1849 г.
Къщата с маймунката, Търново
Жилищно-търговска сграда, строена за Стефан Ахтаря от неговия тъст
Никола Коюв.
1849 - 1850 г.
Черква „Св. Марина” - Търново, махала Марно поле
Преустройвана и разширявана през 1931-1934 г.
1849 - 1852 г.
Черква „Св. Никола”, Горна Оряховица
Разрушена при земетресението през 1913 г.
1850 г.
Ханът на хаджи Минчо х. Цачев Търново, махала Баждарлък
Известен като маазата на хаджи Минчо.
1857 - 1858 г.
Мостът над р. Росица до Севлиево
Парапетите му са поставени през 1872 г. Преустроен 1940 г.
1858 г.
Ханът на хаджи Николи Минчев Търново, Самоводска чаршия
Галерията към улицата е скъсена от строителството на градската поща от другата страна на улицата. Този корпус вероятно е построен по-късно.
1858 г.
Икономовата къща, Дряново
Собственост на свещеник Васил Попикономов. Еркерът е изписан в 1872 г.
1858 - 1859 г.
Черква „Св. Спас”, Търново
Разрушена в горната си част при земетресението през 1913 г.
вер. 1858 - 1860 г.
Мост над р. Веселина (р. Дрента) до с. Яковци, Еленско
В литературата е обозначен като мост до с. Йовковци.
1860 - 1861 г.
Камбанарията и средната част от западното жилищно крило, Преображенски манастир
Жилищното крило е разрушено при свличане на скални маси.
1860 - 1861 г.
Черква „Св. св. Кирил и Методий“, Търново
Осветена през 1872 г. като съборна черква. Фичев е бил от нейните главни спомоществуватели.
1865 г.
Маазата на хаджи Никола х. Конов, Севлиево
Съборена през 60-те години на ХХ век.
вер. 1865 г.
Строежът е упоменат от Феликс Каниц.
1865 - 1867 г.
Черква „Св. Троица”, Свищов
Камбанарията е построена от майстор Генчо Новаков между 1883 и 1886 г.
1865 - 1867 г.
Мостът над р. Янтра до гр. Бяла, на пътя Русе -Търново
Парапетите са били монтирани по-късно, в началото на 70-те години на XIX в.
1868 г.
Чешмата в Соколски манастир, Габровско
Оригиналното покритие е било шатровидно.
1872 - 1873 г.
Черква „Св. Константин и Елена”(„Св. цар Борис”), Търново
Повредена при земетресението през 1913 г. Възстановена през 1926 г. с нов иконостас.
1872 - 1874 г.
Конакът Търново
Строен първоначално за казарма (къшла). След Освобождението е сграда на Учредителното събрание и в нея е приета Търновската конституция.
1874 - 1876 г.
Покритият мост над р. Осъм Ловеч
Изгорял през 1925 г. Последна реставрация през 1982 г.